Očuvana energija stvara vitalnost.

Lidac održava, servisira i produžava životni vek baterija.

Dijagnostika, servis, prodaja, monitoring baterija i ispravljača - za baterije koje traju.

Dodatna energija za postizanje najviših ciljeva.

Više od 2500 dijagnostikovanih
baterija
Više od 1000 urađenih servisa
Više od 12 godina postojanja

Baterija je gorivo za viljuškar. brinite o njoj i ona će brinuti o vama.

Efikasnost Vaših baterija nam je na prvom mestu.Oslobodite maksimalni potencijal baterija vaših viljuškara.

30-60% manji troškovi eksploatacije baterije

50% veća energetska efikasnost

30% niži troškovi punjenja

Uz Lidac Forklifts tim dobijate punu podršku i rešenja za Vaše baterije.

Ne dozvolite da baterija/viljuškar stane i to kada je najpotrebnije.

Lidac metode i benefiti:

  • Dijagnostika baterija testiranjem svake njene ćelije najpreciznijim instrumentima daje vam jasnu sliku stanja baterije u vašem viljuškaru.
  • Održavanje produžava životni vek baterije.
  • Revitalizacija baterije primenom najmodernijih tehnologija vraća joj operativni kapacitet, produžava njen životni vek i smanjuje količlinu odloženog opasnog otpada.
  • Monitoring u realnom vremenu uz najnaprednija hardverska i softverska rešenja za korisnike sa najvećim i najozbiljnijim zahtevima gde sigurnost baterija ne sme da bude dovedena u pitanje.

Kako izgleda životni ciklus baterija uz Lidac podršku?

Dijagnostika

Utvrđujemo trenutno stanje, odnosno zdravlje Vaših baterija kao i nedostatke.

Održavanje

Adekvatnim održavanjem produžava se životni vek Vaših baterija.

Revitalizacija

Vraćamo pasiviziran kapacitet Vaših baterija, nastao usled neadekvatnog održavanja i eksploatacije.

Moguće ja zamisliti bolji i energetski efikasniji svet za sve nas. Danas nauka, tehnologija i ekologija čine sinergiju i donose rešenja koja prevazilaze utabane šablone.

Ne moramo da radimo kao i svi oko nas, budimo odgovorni.

Uz Lidac savremenu tehnologiju vaši viljuškari radiće brže i efikasnije, uz manja ulaganja, a veće uštede.

Baterija ne mora da stane kad je najpotrebnija. Može da traje.

Mi znamo kako.